Inschrijven

Stichting Kinderopvang Roermond, Echt-Susteren en Maasgouw

Bent u op zoek naar professionele opvang voor uw kind? Een opvanglocatie waar uw kind samen met andere kinderen kan spelen, zich kan ontwikkelen en plezier kan maken? Dan heten wij u graag van harte welkom bij Kinderopvang Roermond, Echt-Susteren en Maasgouw.

Wie zijn wij?

Wij zijn Kinderopvang Roermond, Echt-Susteren en Maasgouw. Een professionele kinderopvang organisatie met diverse opvanglocaties binnen de gemeente Roermond. Ons hoofdkantoor, van waaruit onze verschillende diensten worden gecoördineerd, bevindt zich op de Roerderweg 35A te Roermond.

Wat bieden wij?

In onze locaties bieden wij verschillende soorten opvang: van kinderdagverblijf tot peuterspeelzaal, en voor-, tussen-, en naschoolse opvang. Onze opvanglocaties zijn creatief, inspirerend en uitnodigend om spelend te leren, te ontspannen en recreëren. Daarnaast zijn onze locaties veilig en hygiënisch en hechten wij een grote waarde aan het uitdragen van een sfeer van geborgenheid, warmte en optimisme.

Hoe werken wij?

Wij werken uitsluitend met professioneel opgeleide medewerkers volgens een helder geformuleerd pedagogisch beleid.


Wij zeggen wat wij doen en wij doen wat wij zeggen!

Onze jarenlange ervaring heeft ons geleerd in te spelen op de wensen van onze klant en de ontwikkelingen in de maatschappij. Hierbij staat het welbevinden van de kinderen voorop. Kinderopvang Roermond, Echt-Susteren en Maasgouw verzorgt passende opvang voor kinderen van 0 tot en met 12 jaar. Verder zijn onze opvanglocaties sterk verbonden met de wijk waarin zij gevestigd zijn en onderhouden wij nauwe contacten met lokale organisaties, zoals basisscholen, sport- en cultuurorganisaties, gemeenten, JGZ en GGD.

Wat vinden wij belangrijk?

Wij staan voor kwaliteit, professionaliteit en individuele aandacht. Wij vinden het belangrijk dat alle kinderen die onze kindercentra bezoeken blij en tevreden naar huis gaan aan het einde van de dag. Een open en regelmatig contact tussen ouders en pedagogisch medewerkers is daarmee onlosmakelijk verbonden.