Inschrijven

Voorschoolse opvang (VSO)

Onze VSO vindt plaats binnen diverse basisscholen. Wij gebruiken hiervoor een lokaal van de peuterspeelzaal of van de naschoolse opvang.

Terwijl sommige kinderen hun ontbijt eten op de VSO, gaan de andere kinderen meteen spelen. Er is voldoende spel- en speelmateriaal aanwezig en ze kunnen een knutselwerkje maken. Onze VSO is ook toegankelijk voor kinderen van andere basisscholen waar geen VSO aanbod is. Zij worden met een taxi naar hun school gebracht.

Tien minuten voordat de bel gaat, wordt er opgeruimd. Na de eerste bel mogen de kinderen naar de eigen klas lopen. De pedagogisch medewerker ziet er op toe dat dit gebeurt. Indien nodig is er een overdracht naar de leerkracht van het kind.

Overzicht locaties voorschoolse opvang