Inschrijven

Kinderdagverblijven

In de kinderdagverblijven bieden wij hele en halve dagopvang voor kinderen vanaf 8 weken tot 4 jaar. Veelal zijn de ouders/verzorgers van deze kinderen werkzaam buitenshuis of nemen deel aan een opleidings- of re-integratieproject.

Alle aandachtspunten betreffende eten, slapen, dagindeling, bijzonderheden van uw kind en huisregels van de locatie worden met u besproken in het intakegesprek met de pedagogisch medewerker (mentor) van de groep waar uw kind wordt aangemeld.

De kinderdagverblijven werken met zogeheten verticale groepen. In de verticale groepen worden baby’s, peuters en kleuters (tot 4 jaar) gemixt. De begeleiding gebeurt door minimaal twee gekwalificeerde vaste pedagogisch medewerkers per groep van maximaal twaalf kinderen. De leidster/kind ratio is de leidraad voor het aantal in te zetten medewerkers.

Naast de mooie groepsruimtes van onze kinderdagverblijven hebben we ook extra speelruimten waar kinderen heerlijk kunnen spelen, zoals onder andere ravot-ruimten en speelzalen. Wanneer het weer het toelaat gaan we lekker met z’n allen naar buiten en kunnen de kinderen spelen op de speciaal ingerichte speelplaatsen.

Binnen onze kinderdagverblijven bieden we extra zorg aan de (taal)ontwikkeling, voor kinderen die daarin extra gestimuleerd kunnen worden. Onze zorgcoördinator kan hierbij in overleg ondersteuning bieden. Door middel van een tutor bieden we verschillende vormen van extra begeleiding aan kinderen die dat nodig hebben. Wij hebben een prettige en groeiende samenwerking met de peuterspeelzalen en basisscholen.

Overzicht locaties kinderdagverblijven