Inschrijven

Wijziging doorgeven kinderdagverblijf

Wijzigingen dienen uiterlijk één maand voor de betreffende datum schriftelijk aangevraagd te worden middels dit formulier. Het is niet vanzelfsprekend dat uitbreiding of wijziging van het aantal dagdelen mogelijk is. Indien de door u aangevraagde wijziging door kan gaan, ontvangt u zo spoedig mogelijk een bevestiging.


Gegevens kind

Persoonlijke gegevens ouders/verzorgers

Wat wilt u wijzigen?

Het kan voorkomen dat er bij de locatie van uw voorkeur geen plaats is. In dat geval overleggen wij met u om een passend alternatief voor uw kind te vinden.

Gewenste opvang:

Omschrijf hier de exacte wijziging:*


Dit wijzigingsverzoek minimaal een maand voor de wijzigingsdatum inleveren.

Opmerkingen