Inschrijven

Afmeldingsformulier

  1. Uiterlijk één maand voordat uw kind het kindercentrum verlaat.
  2. Middels dit formulier.
  3. Tevens mondeling afmelden bij de pedagogisch medewerker van de groep waar uw kind geplaatst is.

Selecteer één of meerdere locatie's

Persoonlijke gegevens

Afmelding
Reden afmelding*

Heeft uw kind het naar zijn/haar zin gehad?

Hoe heeft u als ouder/verzorger deze periode ervaren?

Heeft u nog suggesties voor verbeteringen?